Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 26

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/12/2017 - 11:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20