Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – första etappen - Korrekturläsare/språkgranskare – danska (DA)

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Korrekturläsare/språkgranskare – danska (DA)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 15/12/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 26

Publicerat den : 19/12/2017 - 11:38
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20