Начало > Възможности за работа > Новини > Съобщение до всички кандидати в конкурса EPSO/AST-SC/06/17

Съобщение до всички кандидати в конкурса EPSO/AST-SC/06/17

Вече можете да финализирате своята кандидатура в конкурса за секретари и деловодители. Моля, прочетете внимателно следното:

  • Оставете си достатъчно време за финализиране и валидиране на вашия формуляр за кандидатстване.
  • Помнете, че трябва да финализирате втората част на вашата кандидатура до 12 ч. централноевропейско време на 31 януари 2018 г.. Ваша е отговорността да валидирате кандидатурата си преди крайния срок. EPSO не може да приеме кандидатури от кандидати, които не са спазили срока.
  • Трябва да попълните втората част на формуляра за кандидатстване на езика, който сте избрали като ваш език 2.
  • На въпроси, изпратени до службата за контакт с кандидатите след неделя, 28.01.2018 г., може да не отговорим преди крайния срок за регистрация (сряда, 31.01.2018 г. – 12:00 ч. централноевропейско време).
  • Срокът за подаване на нови кандидатури за този конкурс вече изтече. Само кандидатите, които са валидирали първата част от кандидатурата си преди 12.12.2017 г., могат да я финализират.

За повече подробности, моля, вижте страницата на конкурса EPSO/AST-SC/06/17 - SC 1 или EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2 и нашите често задавани въпроси.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/01/2018 - 16:26
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20