Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Teade kõigile konkursil EPSO/AST-SC/06/17 kandideerijatele

Teade kõigile konkursil EPSO/AST-SC/06/17 kandideerijatele

Te saate nüüd sekretäride ja kantseleitöötajate konkursil kandideerimise avalduse lõplikult vormistada. Palun lugege hoolikalt järgmisi punkte.

  • Võtke aega, et oma kandideerimisavaldus lõplikult vormistada ja kinnitada.
  • Pidage meeles, et kandideerimisavalduse teise osa esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2018 kell 12 Kesk-Euroopa aja järgi. Te peate oma kandideerimisavalduse kinnitama enne seda tähtaega. EPSO ei saa vastu võtta avaldusi kandidaatidelt, kes ei järgi kindlaks määratud tähtaega.
  • Peate täitma oma avalduse teise osa keeles, mille te olete märkinud oma 2. keelena.
  • Võib juhtuda, et kandidaatide teabetalitusele pärast 28. jaanuari 2018 saabunud küsimustele te enne registreerimistähtaega (31.1.2018 kl 12 Kesk-Euroopa aja järgi) vastust ei saa.
  • Nüüd on juba liiga hilja esitada uut avaldust sellele konkursile. Vaid kandidaadid, kes on oma avalduse esimese osa kinnitanud enne 12. detsembrit 2017, saavad oma avalduse lõplikult vormistada.

Lisateabe saamiseks külastage palun asjaomase konkursi lehekülge: EPSO/AST-SC/06/17 - SC 1 või EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2 ja meie KKK jaotist.

Avaldamise kuupäev : 12/01/2018 - 16:26
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20