Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poruka svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj EPSO/AST-SC/06/17

Poruka svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj EPSO/AST-SC/06/17

Sada možete dovršiti prijavu na natječaj za tajnike i administrativne službenike. Pažljivo pročitajte sljedeće natuknice:

  • Osigurajte dovoljno vremena da dovršite i potvrdite svoj obrazac za prijavu.
  • Ne zaboravite da morate dovršiti drugi dio prijave do 31. siječnja 2018. – u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu. Prijavu morate potvrditi prije isteka tog roka. EPSO neće prihvatiti prijave koje ne budu podnesene u roku.
  • Drugi dio obrasca za prijavu obvezno ispunite na jeziku koji ste odabrali kao jezik 2.
  • Na pitanja Službi za kontakt s kandidatima poslana nakon nedjelje 28. siječnja 2018. možda nećemo odgovoriti do isteka roka za prijavu (srijeda 31. siječnja 2018. u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu).
  • Sad je prekasno za početak nove prijave na ovaj natječaj. Prijavu mogu dovršiti samo kandidati koji su prvi dio prijave potvrdili do 12. prosinca 2017.

Dodatne informacije naći ćete na stranicama posvećenima natječaju EPSO/AST-SC/06/17 – SC 1 i EPSO/AST-SC/06/17 – SC 2 te među NAJČEŠĆIM PITANJIMA.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/01/2018 - 16:26
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20