Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Správa pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania EPSO/AST-SC/06/17

Správa pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania EPSO/AST-SC/06/17

Teraz môžete dokončiť vypĺňanie prihlášky na výberové konanie pre sekretárov a administratívnych pracovníkov. Pozorne si prečítajte tieto body:

  • Na vyplnenie a potvrdenie prihlášky si nechajte dostatok času.
  • Nezabudnite, že druhú časť prihlášky musíte vyplniť najneskôr do 31. januára 2018 – 12.00 hod SEČ. Prihlášku musíte potvrdiť pred daným termínom. Úrad EPSO neakceptuje prihlášky uchádzačov, ktorí nedodržia stanovený termín.
  • Druhú časť prihlášky musíte vyplniť v jazyku, ktorý ste si zvolili ako 2. jazyk.
  • Otázky odoslané kontaktnej službe EPSO pre uchádzačov po 28. januári 2018 (nedeľa) už nemusia byť zodpovedané pred dátumom uzávierky podávania prihlášok (streda, 31. januára 2018 – 12.00 hod SEČ).
  • Podávanie nových prihlášok do tohto výberového konania už nie je možné. Prihlášky môžu vypĺňať iba uchádzači, ktorí potvrdili prvú časť svojej prihlášky do 12. decembra 2017.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach príslušného výberového konania EPSO/AST-SC/06/17 – SC 1 alebo EPSO/AST-SC/06/17 – SC 2 alebo v sekcii najčastejšie otázky.

Dátum publikovania : 12/01/2018 - 16:26
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20