Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra (AD7)

Konečné výsledky výberového konania - Správa IT portfólií/programov a podniková architektúra (AD7)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 18/01/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 28

Minimálny počet bodov: 108,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 18/01/2018 - 16:28
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20