Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Affärssystem (ERP) (AD7)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Affärssystem (ERP) (AD7)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 18/01/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 14

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 18/01/2018 - 16:32
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20