Home > Job opportunities > Wstępne wyniki – drugi etap - Korektorzy/redaktorzy – język duński (DA)

Wstępne wyniki – drugi etap - Korektorzy/redaktorzy – język duński (DA)

Publikacja wyników wstępnych: 26/01/2018

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 21

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 5​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 05/02/2018 - 14:25
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20