Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Σουηδικά (SV)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Σουηδικά (SV)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/01/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 21

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 5​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/02/2018 - 14:34
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20