Начало > Възможности за работа > Новини > EPSO/AD/331/16 — Информационни и комуникационни технологии

EPSO/AD/331/16 — Информационни и комуникационни технологии

Списък на набиращите служители институции, които имат квоти за различни профили:

 

Профил 1 - Специалисти по анализ на данни и информационни технологии

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейска сметна палата

Eвропейски парламент

 

Профил 2 — Виртуални работни места, автоматизация на работата и мобилни компютърни технологии

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейска сметна палата

Eвропейски парламент

 

Профил 3 — Експерти по планиране на ресурсите на предприятието (ERP)

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Eвропейски парламент

Профил 4 — Сигурност на ИКТ

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейска сметна палата

Eвропейски парламент

 

Профил 5 — Експерти по ИТ инфраструктура

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейска сметна палата

Eвропейски парламент

 

Профил 6 — Управление на ИТ портфолио/програми и архитектура на предприятието

Съвет на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Европейска сметна палата

Eвропейски парламент

 

Моля, вижте по-подробна информация на страницата за кандидатите, успешно преминали през процедурата на подбор.

Дата на публикуване : 16/02/2018 - 15:21
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20