Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > EPSO/AD/331/16 - Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών

EPSO/AD/331/16 - Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Κατάλογος των οργάνων που διαθέτουν ποσόστωση προσλήψεων για τα διάφορα προφίλ:

 

Προφίλ 1 - Ειδικοί στους τομείς της Ανάλυσης Δεδομένων και της ΤΠ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Προφίλ 2 - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Προφίλ 3 - Ειδικοί στον τομέα του Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προφίλ 4 - Ασφάλεια ΤΠΕ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Προφίλ 5 - Ειδικοί στον τομέα των Υποδομών ΤΠ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Προφίλ 6 - Διαχείριση Χαρτοφυλακίων/Προγραμμάτων ΤΠ και Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας Επιτυχόντες υποψήφιοι.

Ημερομηνία ανάρτησης : 16/02/2018 - 15:21
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20