Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > EPSO/AD/331/16 - Informācijas un saziņas tehnoloģija

EPSO/AD/331/16 - Informācijas un saziņas tehnoloģija

To darbā pieņemošo iestāžu saraksts, kurām ir kvota dažādiem profiliem

 

1. profils: datu analīzes un IT pakalpojumu speciālisti

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Komisija

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Parlaments

 

2. profils: digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Komisija

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Parlaments

 

3. profils: uzņēmuma resursu plānošanas (Enterprise Resource Planning - ERP) eksperti

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Parlaments

4. profils: IKT drošība

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Komisija

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Parlaments

 

5. profils: IT infrastruktūras eksperti

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Komisija

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Parlaments

 

6. profils: IT portfeļa/programmu pārvaldība un uzņēmuma arhitektūra

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Parlaments

 

Sīkāku informāciju meklējiet mūsu lapā, kas paredzēta sekmīgajiem kandidātiem.

Publicēšanas datums : 16/02/2018 - 15:21
Atjauninājuma datums : 28/11/2018 - 14:20