Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > EPSO/AD/331/16 – Informations- och kommunikationsteknik

EPSO/AD/331/16 – Informations- och kommunikationsteknik

Lista över rekryterande institutioner som har kvoter för olika profiler:

 

Profil 1 – Dataanalys och it-tjänster

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europeiska kommissionen

Europeiska revisionsrätten

Europaparlamentet

 

Profil 2 – Den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europeiska kommissionen

Europeiska revisionsrätten

Europaparlamentet

 

Profil 3 – Affärssystem (ERP)

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europaparlamentet

Profil 4 – It-säkerhet

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europeiska kommissionen

Europeiska revisionsrätten

Europaparlamentet

 

Profil 5 – It-infrastruktur

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europeiska kommissionen

Europeiska revisionsrätten

Europaparlamentet

 

Profil 6 – Portfölj- och programförvaltning och verksamhetsarkitektur på it-området

Europeiska unionens råd

EU-domstolen

Europeiska revisionsrätten

Europaparlamentet

 

Du kan läsa mer på vår sida för godkända sökande.

Publicerat den : 16/02/2018 - 15:21
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20