Home > Job opportunities > Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti — pirmais posms - Finanšu ekonomika

Piemērotības pārbaudes (pieņemšanas) rezultāti — pirmais posms - Finanšu ekonomika

Pieņemšanas (pirmā posma) rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 07/02/2018

Nākamajam posmam (talantu vērtētājam) pieņemto kandidātu skaits: 463

Publicēšanas datums : 19/02/2018 - 14:45
Atjauninājuma datums : 28/11/2018 - 14:20