Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Макроикономика

Резултати от подбора — първи етап - Макроикономика

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 383

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/02/2018 - 14:47
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20