Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Μακροοικονομικά

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Μακροοικονομικά

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/02/2018

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 383

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/02/2018 - 14:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20