Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί μαλτέζικης γλώσσας (MT)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί μαλτέζικης γλώσσας (MT)

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/02/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 25

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/02/2018 - 16:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20