Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Resultat av tillträdesprov - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 14/02/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 25

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Referens: 
Publicerat den : 19/02/2018 - 16:30
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20