Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Joseph IZZO CLARKE

Заместник-председател

Mario BUGEJA

Членове

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Заместник-членове

Erika VASSALLO

David BORG

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/02/2018 - 16:35
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20