Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise - Právníci-lingvisté – maltština (MT)

Členové výběrové komise - Právníci-lingvisté – maltština (MT)

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Joseph IZZO CLARKE

Předseda/předsedkyně – náhradník

Mario BUGEJA

členové

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

náhradníci

Erika VASSALLO

David BORG

Reference: 
Datum příspěvku : 19/02/2018 - 16:35
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20