Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί μαλτέζικης γλώσσας (MT)

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί μαλτέζικης γλώσσας (MT)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Joseph IZZO CLARKE

Αναπληρωτής πρόεδρος

Mario BUGEJA

Μέλη

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Αναπληρωματικά μέλη

Erika VASSALLO

David BORG

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/02/2018 - 16:35
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20