Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Õiguskeeleeksperdid – malta keel (MT)

Valikukomisjoni liikmed - Õiguskeeleeksperdid – malta keel (MT)

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Joseph IZZO CLARKE

Esimehe asendaja

Mario BUGEJA

Liikmed

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Asendusliikmed

Erika VASSALLO

David BORG

Avaldamise kuupäev : 19/02/2018 - 16:35
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20