Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Aħbarijiet > Membri tal-bord tal-għażla - Ġuristi Lingwisti tal-Lingwa Maltija (MT)

Membri tal-bord tal-għażla - Ġuristi Lingwisti tal-Lingwa Maltija (MT)

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu  (permezz ta' EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni.

Chairperson

Joseph IZZO CLARKE

Chairperson alternattiv

Mario BUGEJA

Membri

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Membri alternattivi

Erika VASSALLO

David BORG

 

Referenza: 
Data tal-post : 19/02/2018 - 16:35
Aġġorna d-data : 28/11/2018 - 14:20