Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka maltańskiego (MT)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka maltańskiego (MT)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Joseph IZZO CLARKE

Zastępca przewodniczącego 

Mario BUGEJA

Członkowie

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Zastępcy członków

Erika VASSALLO

David BORG

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 19/02/2018 - 16:35
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20