Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Joseph IZZO CLARKE

Zastupujúci predseda

Mario BUGEJA

Členovia

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Zastupujúci členovia

Erika VASSALLO

David BORG

Referencia: 
Dátum publikovania : 19/02/2018 - 16:35
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20