Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Novice > Člani natečajne komisije - Pravniki lingvisti za malteški jezik (MT)

Člani natečajne komisije - Pravniki lingvisti za malteški jezik (MT)

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Joseph IZZO CLARKE

Namestnik predsedujočega

Mario BUGEJA

Člani

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Nadomestni člani

Erika VASSALLO

David BORG

 

Referenca: 
Datum objave : 19/02/2018 - 16:35
Datum posodobitve : 28/11/2018 - 14:20