Demoštrácia/štrajk

Upozorňujeme, že 27/02/2018 bude v Bruseli demonštrácia a štrajk.

V rámci belgickej dopravnej siete (aj na cestách) sa očakávajú narušenia a zmeny premávky.

Ak máte v tento deň v Bruseli termín v hodnotiacom alebo testovacom centre, odporúčame vám informovať sa o situácii v cestovnej kancelárii alebo u operátora a prijať potrebné opatrenia, aby ste sa na miesto dostali včas.

Aktualizované informácie nájdete na týchto webových sídlach: Les chemins de fer en Belgique, Les transport publics à Bruxelles

Dátum publikovania : 26/02/2018 - 11:30
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20