Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD 7) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD 7) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/02/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 8

Ελάχιστη βαθμολογία: 183,5​

Ο εφεδρικός πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και στον ιστότοπό μας έναν έως δύο μήνες μετά τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων. 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2018 - 16:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20