Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - MALTESISKSPRÅKIGA (MT) JURISTLINGVISTER (AD7)

Godkända sökande i uttagningsprovet - MALTESISKSPRÅKIGA (MT) JURISTLINGVISTER (AD7)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 20/02/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 26/02/2018 - 16:16
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20