Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК (IT)

Окончателни резултати от конкурса - ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК (IT)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 21/02/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/02/2018 - 16:17
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20