Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD7) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (IT)

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD7) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (IT)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 21/02/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 8

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία - όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες βρίσκονται στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων.

Ο εφεδρικός πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και στον ιστότοπό μας έναν έως δύο μήνες μετά τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων. 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/02/2018 - 16:17
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20