Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - ITALIAN-LPRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE TALIANSKY JAZYK (IT) (AD7)

Konečné výsledky výberového konania - ITALIAN-LPRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE TALIANSKY JAZYK (IT) (AD7)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 21/02/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 8

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/02/2018 - 16:17
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20