Начало > Възможности за работа > Новини > Актуализации — Правила за финансовото участие в покриването на пътните и дневните разноски

Актуализации — Правила за финансовото участие в покриването на пътните и дневните разноски

За конкурси, започващи през 2018 г., вече има срок от 3 месеца след датата на теста за изпращане на пълното заявление за покриване на пътните разноски.

За повече информация относно „Правилата за финансово участие в покриването на пътните и дневните разноски“, вижте следните често задавани въпроси: 
Как да подам заявление за покриване на пътни и/или дневни разходи?
Възстановяват ли се разходите за пътуване?

Дата на публикуване : 09/03/2018 - 10:30
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20