Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Окончателни резултати от конкурса - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 22/02/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 53

Минимален резултат: 108​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 05/03/2018 - 15:47
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20