Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - PERSONALFRÅGOR

Godkända sökande i uttagningsprovet - PERSONALFRÅGOR

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 22/02/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 53

Godkänt resultat: 108​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 05/03/2018 - 15:47
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20