Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИСПАНСКИ ЕЗИК (ES)

Окончателни резултати от конкурса - ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИСПАНСКИ ЕЗИК (ES)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 22/02/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 10

Минимален резултат: 166​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/03/2018 - 15:52
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20