Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - PRAVNICI LINGVISTI (AD 7) ZA ŠPANJOLSKI JEZIK (ES)

Konačni rezultati natječaja - PRAVNICI LINGVISTI (AD 7) ZA ŠPANJOLSKI JEZIK (ES)

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 22/02/2018

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 10

Najmanji ukupni broj bodova: 166​

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 09/03/2018 - 15:52
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20