Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - SPANSKSPRÅKIGA (ES) JURISTLINGVISTER (AD7)

Godkända sökande i uttagningsprovet - SPANSKSPRÅKIGA (ES) JURISTLINGVISTER (AD7)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 22/02/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 10

Godkänt resultat: 166​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 09/03/2018 - 15:52
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20