Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Μακροοικονομικά

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Μακροοικονομικά

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/03/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 95

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 40​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/03/2018 - 11:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20