Начало > Възможности за работа > Новини > EPSO/AST/142/17 — следващи стъпки

EPSO/AST/142/17 — следващи стъпки

12.4.2018 г.: работа по казус (в изпитни центрове в 28-те държави — членки на ЕС).

23.4.2018 или 24.4.2018 г.:

  • тестове на компютър с въпроси с възможност за избор между няколко отговора (тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене и тестове за езиково разбиране) — Prometric, 3-ти етаж Orega Leopold, Rue du Commerce/Handelsstraat 123, 1000 Брюксел, Белгия
  • тестове по редактиране и коригиране (в Брюксел — EPSO, Avenue de Cortenbergh 25, 1000 Брюксел, Белгия)

От 22.5.2018 г. нататък: останалите тестове в център за оценяване (упражнение в група и интервю относно общите компетенции) ще се проведат в Люксембург.

Кандидатите ще получат отделни писмени покани с подробни данни в своя EPSO профил.

Информация за тестовете е достъпна в обявлението за конкурса, както и на нашата страница с пробен тест.

Дата на публикуване : 13/03/2018 - 17:10
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20