Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > EPSO/AST/142/17 — επόμενα βήματα

EPSO/AST/142/17 — επόμενα βήματα

12/4/2018: μελέτη περιπτώσεων (σε εξεταστικά κέντρα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ).

23/4/2018 ή 24/4/2018:

  • δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς, κατανόησης αφηρημένων εννοιών και γλωσσικής κατανόησης) — Prometric, Orega Léopold, 3ος όροφος, Rue du Commerce 1000, 123 Βρυξέλλες, Βέλγιο
  • δοκιμασία διόρθωσης τυπογραφικού δοκιμίου και κειμένου (EPSO, Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 25, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο)

Από 22/5/2018: οι άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης (ομαδική εξέταση και συνέντευξη βάσει γενικών δεξιοτήτων) θα πραγματοποιηθούν στο Λουξεμβούργο.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν χωριστές προσκλήσεις με όλες τις πληροφορίες στον λογαριασμό τους EPSO.

Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες είναι διαθέσιμες στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στη σελίδα μας με τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Ημερομηνία ανάρτησης : 13/03/2018 - 17:10
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20