Pradžia > Darbo galimybės > Naujienos > EPSO/AST/142/17 – tolesni veiksmai

EPSO/AST/142/17 – tolesni veiksmai

2018-04-12: atvejo tyrimas (testų laikymo centruose 28 ES valstybėse narėse).

2018-04-23 arba 2018-04-24:

  • kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai (žodinio, matematinio, abstrakčiojo mąstymo, kalbos suvokimo testai) – „Prometric“ biure, Orega Leopold (3 aukštas), Rue du Commerce/Handelsstraat 123, 1000 Briuselis, Belgija
  • korektūros ir taisymo testas (Briuselyje – EPSO biuras, Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25, 1000 Briuselis, Belgija)

Nuo 2018-05-22: kiti vertinimo centro etapo testai (grupinė užduotis, bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis) vyks Liuksemburge.

Kandidatai savo EPSO aplankuose gaus atskirus kvietimus su išsamia informacija.

Informacija apie testus pateikiama pranešime apie konkursą, taip pat mūsų pavyzdinių testų puslapyje.

Paskelbimo data : 13/03/2018 - 17:10
Atnaujinta : 28/11/2018 - 14:20