Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > EPSO/AST/142/17 – kolejne kroki

EPSO/AST/142/17 – kolejne kroki

12/04/2018 r.: studium przypadku (w ośrodkach egzaminacyjnych w 28 państwach członkowskich UE).

23/04/2018 r. lub 24/04/2018 r.:

  • komputerowe testy wielokrotnego wyboru (sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi, myślenie abstrakcyjne oraz testy sprawdzające rozumienie języka) – firma Prometric, 3. piętro Orega Léopold, Rue du Commerce/Handelsstraat 123, 1000 Bruksela, Belgia
  • weryfikacja i korekta tekstów (siedziba EPSO w Brukseli, Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25, 1000 Bruksela, Belgia)

Począwszy od 22/05/2018 r.: Pozostałe testy oceny zintegrowanej (zadanie do wykonania w zespole i rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych) odbędą się w Luksemburgu.

Kandydaci otrzymają oddzielne zaproszenia zawierające szczegółowe informacje na swoim koncie EPSO.

Informacje na temat testów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie, a także na naszej stronie z przykładowymi testami.

Data publikacji : 13/03/2018 - 17:10
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20