Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > EPSO/AST/142/17 – ďalšie kroky

EPSO/AST/142/17 – ďalšie kroky

12. apríla 2018: prípadová štúdia (v testovacích centrách v 28 členských štátoch EÚ).

23. apríla 2018 alebo 24. apríla 2018:

  • počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania a test jazykového porozumenia) – Prometric, 3. poschodie Orega Léopold, Rue du Commerce/Handelsstraat 123, 1000 Brusel, Belgicko
  • test korektúry a úpravy textu (v Bruseli – EPSO, Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25, 1000 Brusel, Belgicko)

Od 22. mája 2018: Ostatné testy v hodnotiacom centre (skupinová úloha a pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti) sa uskutočnia v Luxemburgu.

Uchádzačom sa do používateľského konta EPSO zašlú osobitné pozvánky so všetkými údajmi.

Informácie o testoch nájdete v oznámení o výberovom konaní, ako aj na našej webovej stránke so vzormi testov.

Dátum publikovania : 13/03/2018 - 17:10
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20