Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > EPSO/AST/142/17 – kommande steg

EPSO/AST/142/17 – kommande steg

12 april 2018: ”Case” (i testcentrum i de 28 EU-länderna)

23 eller 24 april 2018:

  • Datorbaserade prov med flervalsfrågor (läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och språkförståelse) – Prometric, 3:e våningen i Orega Leopold, Rue du Commerce/Handelsstraat 123, 1000 Bryssel, Belgien
  • Prov i korrekturläsning och rättning (i Bryssel hos Epso, Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25, 1000 Bryssel, Belgien)

Från och med den 22 maj 2018: Övriga prov (gruppövning och intervju om allmän kompetens) hålls i Luxemburg.

Du får en separat kallelse i ditt Epsokonto med alla uppgifter.

Du kan läsa mer om proven i meddelandet om uttagningsprov och på vår sida med exempelprov.

Publicerat den : 13/03/2018 - 17:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20