Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 22/03/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 81

Минимален резултат, необходим за допускане: 72​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 22/03/2018 - 16:23
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20