Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον κτιριακό τομέα - Μηχανικοί κτιρίων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον κτιριακό τομέα - Μηχανικοί κτιρίων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/03/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 81

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 72​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 22/03/2018 - 16:23
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20