Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в сградния сектор - Координатори/техници при строежа на сгради

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в сградния сектор - Координатори/техници при строежа на сгради

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 22/03/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 64

Минимален резултат: 38​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/03/2018 - 10:29
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20