Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί ειδικευμένοι στον τομέα της κατασκευής κτιρίων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί ειδικευμένοι στον τομέα της κατασκευής κτιρίων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/03/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 64

Ελάχιστη βαθμολογία: 38​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/03/2018 - 10:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20